آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
سال 1390 - بنیاد خیریّه توحید

 

 

اوّلین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/01/24

بررسی و تصویب کلیّات برنامه بودجه سال 1390

دوّمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/01/25

الف) انتخاب مدیرعامل و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و بازرسان

ب) شرایط و مقررات جدیداستخدامی و مرخصی دورۀ زایمان

سوّمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/03/11

شرایط و مقررات پرداخت تسهیلات حمایتی قرض الحسنه مسکن به اعضای تعاونی مددجویان و کارکنان

چهارمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/04/04

بررسی آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات  مصوب 82/10/01

پنجمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/05/03

اصلاح مصوبه مورخ 86/5/02  هزینه رسیدگی به تخلفات

ششمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/06/16

الف) تعیین مراجع صلاحیتدار و رسیدگی کننده به امور داخلی و سازمانی

ب) مراتب و ارزش اسناد سازمانی

هفتمین و هشتمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/07/05 و 1390/08/01

الف) برقراری بیمه عمر و تکمیل درمان برای کارکنان

ب) نحوه ی واگذاری واحدهای مسکونی مهر به جامعه هدف

نهمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/09/09

نحوۀ برگزاری مراسم تجلیل از مشارکت کنندگان در طرح احداث خانه سخاوتمندان و جلب مشارکت های آتی برنامه

دهمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/09/29

الف) سقف حمایت مالی در طرح اکرام

ب) حداقل مدّت اعتبار مصوبات و تصمیمات بخشهای تصمیم گیرنده

ج) پرداخت وام به خانواده های تحت پوشش و حمایت

یازدهمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/11/09

تصویب حقوق و مزایای مدیریت عامل

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره مورخ 1390/12/03

میزان عیدی خانواده های تحت پوشش و حمایت

این وبسایت مربوطه به بنیاد خیریه توحید است ، هر یک از محصولات موجود در سایت برای فروش بوده و امکان خرید از این وبسایت وجود دارد. رد کردن