آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش مهرجو - بنیاد خیریّه توحید

شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش مهرجو

بند الف ) شرایط عمومی و اولیه ی پذیرش مهرجویان :
1. تابعیت ایرانی و ایرانی الأصل باشد.
2. فاقد هرگونه درآمد ثابت (شغل)باشد.
3. دارای یکی از عناوین گروههای هدف باشد.(ایتام و زنان سرپرست خانواده)
4. فاقد هرگونه سوابق دریافت مستمری یا حقوق از سازمانهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی باشد.
5. ساکن محدوده ی فعالیت مؤسسه باشد.
تبصره : در صورتیکه پدر خانواده ایرانی الأصل باشد ، بلامانع است.

بند ب ) شرایط اختصاصی پذیرش و ارائه خدمات :
1. متعهد به شرکت در برنامه های آموزشی و فرهنگی ویژه خانواده ها.
2. علاقمندی به فراگیری مهرت ، ادامه ی تحصیلات و اشتغال.
3. همکاری و همراهی با واحد حمایت و مددکاری در اجرای وظایف و تحقق اهداف مربوطه.
4.تشویق فرزندان و الزام به ادامه ی تحصیلات تا پایان متوسطه.
5.اجرای کامل تکالیف و وظایف محوله طبق مقررات مربوطه.
تبصره : مهرجو موظف و مکلف به رعایت و اجرای کامل شرایط مذکور داشته و در صورت عدم توجه به هریک از مراحل مذکور و طی گزارش واحد حمایت مددکاری از ادامه ی خدمات جلوگیری خواهد شد.

این وبسایت مربوطه به بنیاد خیریه توحید است ، هر یک از محصولات موجود در سایت برای فروش بوده و امکان خرید از این وبسایت وجود دارد. رد کردن