آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
اولین و دوّمین جلسه «شورای راهبردی»

 

خبـر برگزاری اوّلیـن و دوّمیـن جلسه «شـورای راهبـردی»

مورخ 28 آذر ۱۳۹2

باستناد بخشنامه شماره 368 مورخ 1392/09/06 و مصوبه مورخ 1386/12/14 هیئت مدیره با حضور کلیّه مسئولین واحدهای تابعه برگزار و هریک از مسئولان مربوطه گزارش از اقدامات و روند پیشرفت طرحها و برنامه های سنواتی و بلند مدّت را ارئه نمودند.

در پایان جلسه مدیریت عامل محترم ارشادات و راهنمایی لازم را در جهت بهبود روشها و اصلاح موانع موجود بیان فرمومدند.

این وبسایت مربوطه به بنیاد خیریه توحید است ، هر یک از محصولات موجود در سایت برای فروش بوده و امکان خرید از این وبسایت وجود دارد. رد کردن