آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
مصوبات هیئت مدیره بنیاد خیریه توحید

مصوبات هیئت مدیره

باستناد مصوبه مورخ 1392/09/20 (بند د) هیئت مدیره ، کلیات عناوین و تصمیمات مربوطه در جهت حمایت از جامعه هدف و ذینفعان سازمان برای آگاهی و بهره برداری عموم علاقمندان و حامیان گرانمایه درج میگردد.

 

این وبسایت مربوطه به بنیاد خیریه توحید است ، هر یک از محصولات موجود در سایت برای فروش بوده و امکان خرید از این وبسایت وجود دارد. رد کردن