آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
مصوبات هیئت مدیره بنیاد خیریه توحید

باستناد مصوبه مورخ 1392/09/20 (بند د) هیئت مدیره ، کلیات عناوین و تصمیمات مربوطه در جهت حمایت از جامعه هدف و ذینفعان سازمان برای آگاهی و بهره برداری عموم علاقمندان و حامیان گرانمایه درج میگردد.