آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
جلسه اول و دوم "شورای استراتژیک" - بنیاد خیریّه توحید

جلسه اول و دوم "شورای استراتژیک"

اخبار اولین و دومین جلسه شورای"استراتژیک" 28 دسامبر تا سال 2013

 

براساس بخشنامه شماره 368 مورخ 06/06/2014 و قطعنامه مورخ 14/13/2008، هیئت مدیره فرمانداران با حضور همه مقامات وابسته هر یک از مقامات مربوطه ارائه گزارش مراحل و پیشرفت برنامه و بلند مدت برنامه های

در انتهای جلسه مدیر عامل تبریک هدایت و راهنمایی های مورد نیاز برای بهبود روش ها و موانع موجود را تغییر دهید

 

این وبسایت مربوطه به بنیاد خیریه توحید است ، هر یک از محصولات موجود در سایت برای فروش بوده و امکان خرید از این وبسایت وجود دارد. رد کردن